PolojasnoPraha10°
Zveřejnění reklamních článků

Zveřejnění reklamních článků

Zveme vás k umístění reklamních článků na našem webu. Články musí splňovat několik jednoduchých pravidel.

Pravidla umístění reklamního článku

  • Reklamní agent je jedině zodpovědný za obsah materiálů a jejich soulad s právními požadavky.
  • Článek musí být v novinovém formátu. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout články, které neodpovídají redakční politice.
  • Článek musí být psán v češtině a nesmí obsahovat gramatické chyby.
  • Povinné prvky: název (krátký a jasný), text, jedna fotografie (minimálně 800x600px). Článek nesmí obsahovat více než 3 odkazy, 10 obrázků a 2 videa. Videa jsou hostována na YouTube nebo jiných podobných platformách.
  • Redakce obdrží článek e-mailem ve formátu dokumentu nebo odkaz na článek publikovaný na jiných webových stránkách.

Ceny

Článek se umisťuje na neomezenou dobu. Ceny jsou v měně EUR.

  • Cena článku: 20EUR
  • Cena za aktivní odkaz (dofollow): 5EUR

Příklad: Umístění článku s 2 aktivními odkazy (dofollow): 20 + 5 * 2 = 30EUR.

Kontakt

Pro umístění reklamního článku nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese: info@ournet-group.com.

V současné době přijímáme platby pouze přes PayPal. Pošleme vám fakturu k úhradě služeb.